Sabías que

Curiosidades

Sabías que Triana é o nome dun populoso barrio de Sevilla e dun lugar dos concellos de Barreiros, Cambados,…

Curiosidades

Sabías que o topónimo máis frecuente en Galicia como nome de entidade de poboación é A Igrexa ou algunha das súas variantes A Eirexe, A Eirexa,…

Curiosidades

Sabías que somos a rexión de Europa, se non do mundo, con maior densidade de topónimos por quilómetro cadrado?

Curiosidades

Sabías que o 42,8% das unidades poblacionais de toda España está en Galicia?