Sabías que

Toponímia e fraseologia

Sabía que "Quen pasou a Marola, pasou a mar toda"?

Toponímia e fraseologia

Sabía que se "Ronca Corrubedo, mariñeiro ponte quedo".

Toponímia e fraseologia

Sabía que "Cando choran as pedras do Xalo, ventan orballo"?

Toponímia e fraseologia

Sabia que se "Brúa o mar de Muxía, auga para outro día"?

Toponímia e fraseologia

Sabia que em Baiona dizem "Encargos sen diñeiro non pasan do Cabo Silleiro"?

Etimologias populares

Sabia que existe uma lenda que liga Noia à arca de Noé?

Etimologias populares

Sabia que contam que em Melide houve uma batalha onde estiveram presentes máis de mil soldados?

Etimologias populares

Sabia que Compostela não é um campo de estrelas?

Etimologias populares

Sabia que existe uma lenda que liga o topónimo Palas de Rei com o nariz de um monarca?

Etimologias populares

Sabia que Ourense tem pouco a ver com ouro?