Sabías que

Toponimia y fraseología

¿Sabías que en Baiona dicen "Encargos sen diñeiro non pasan do Cabo Silleiro"?

Toponimia y fraseología

¿Sabías que si "Brúa o mar de Muxía, auga para outro día"?

Toponimia y fraseología

¿Sabías que si "Ronca Corrubedo, mariñeiro ponte quedo".

Toponimia y fraseología

¿Sabías que "Cando o Monte Louro pon touca, chuvia moita ou pouca".

Toponimia y fraseología

¿Sabías que "Quen pasou a Marola, pasou a mar toda"?

Toponimia y fraseología

¿Sabías que "cando chove e vai lúa, o trasno anda pola Coruña"?

Toponimia y fraseología

¿Sabías que "con troitas do río Sil e viño de...

Toponimia y fraseología
Toponimia y fraseología

¿Sabías que con la frase “E ti, de que Láncara es?” los naturales de este muinicipio lucense le preguntan a alguien por su origen?

Toponimia y fraseología

¿Sabías que "cando chove e vai sol, anda o demo por Ferrol" o "por Friol"?