Sabías que

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que en Baiona din "Encargos sen diñeiro non pasan do Cabo Silleiro"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que se "Brúa o mar de Muxía, auga para outro día"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "Cando choran as pedras do Xalo, ventan orballo"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que se "Ronca Corrubedo, mariñeiro ponte quedo".

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "Cando o Monte Louro pon touca, chuvia moita ou pouca".

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "Quen pasou a Marola, pasou a mar toda"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "cando chove e vai lúa, o trasno anda pola Coruña"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "con troitas do río Sil e viño de…

Toponimia e fraseoloxía
Toponimia e fraseoloxía

Sabías que coa frase “E ti, de que Láncara es?” os naturais deste concello lucense preguntan alguén pola súa orixe?