Callaica Nomina

Callaica Nomina
Ano
2008
Edición
Instituto da Lingua Galega - Fundación Pedro Barrié de la Maza.
Autoría
Juan J. Moralejo

Callaica Nomina reúne un conxunto de 19 artigos de Juan José Moralejo, dedicados ao corpus onomástico da zona noroccidental hispánica, e que foron publicados en multitude de revistas e libros ao longo da súa carreira. A publicación recolle traballos con datos e problemas de Teonimia, Etnonimia, Antroponimia e, sobre todo, Toponimia e Hidronimia de Galicia e áreas afines. Os artigos rematan con algún punto de toponimia xermánica e románica e cunhas reflexións sobre a lexislación actual en materia da defensa e corrección do patrimonio toponímico galego.