Estado de recolleita: Topónimos por concello

O mapa que podes ver nesta páxina mostra cal é a situación de cada concello en canto aos diferentes traballos de recolleita que se realizaron. A seguir podes atopar información sobre cada un.

A casuística é moi complexa, pois podemos atoparnos con concellos co traballo de campo rematado, pero cuxos topónimos non foron supervisados pola Comisión nin xeorreferenciados; ou que só nalgunhas parroquias se realizase algún destes dous procesos; ou que se xeolocalizasen a totalidade dos nomes pero ningún ou só unha parte foron normativizados... e concellos con todos os procesos rematados. Pero tamén hai casos nos que o traballo de campo se fixo só nalgunhas parroquias, mais estas puideron ser xeorreferenciadas ou non, normativizadas ou non, expostas publicamente ou non....

Estados considerados

Para simplificar, procuramos sintetizar esta amplitude de casuísticas e variables en 5 estados que expoñemos a continuación.

Concellos nos que aínda non se fixo recolleita en campo.

Neste grupo están aqueles municipios nos que se recolleu en campo só unha parte do seu territorio. Nalgún caso, esta información non está dispoñible para descarga porque aínda non foi introducida no banco de datos da toponimia de Galicia.

Aquí represéntanse os municipios nos que se finalizou o traballo de campo en todo o territorio, pero non pasaron polas seguintes fases (xeorreferenciación e comisión), ou nos que se recolleron só algunhas parroquias, pero estas si foron xeorreferenciadas e/ou supervisadas pola Comisión.

Aquí figuran os concellos que teñen o traballo de campo rematado e nos que os seus topónimos foron xeorreferenciados ou supervisados pola Comisión na súa totalidade. Poden estar xeolocalizados e non supervisados ou ao contrario. O que os une é que teñen dúas fases rematadas (campo e xeorreferenciación ou Comisión).

Inclúense neste grupo aqueles muncipios nos que se rematou o traballo de campo; teñen xeorreferenciada a súa microtoponimia e, polo tanto, dispoñible para visualizar sobre fotografía aérea a través do “buscador de topónimos”; e ademais, está revisada e normativizada pola Comisión na súa totalidade. Por último, nalgúns casos, fíxose unha exposición pública no propio concello, de maneira que tamén dispoñen nas dependencias municipais dos mapas toponímicos correspondentes en formato papel.