Estado de recolleita: Topónimos por concello

O mapa que podes ver nesta páxina mostra cal é a situación de cada concello en canto aos traballos de recolleita de microtoponimia que se realizaron neles durante a etapa que estivo activo o Proxecto Toponimia de Galicia (PTG), así como á dispoñibilidade dos datos recompilados para a súa visualización ou descarga. A partir de agora, tamén se informará do estado das actuacións por parte das persoas que acheguen novos topónimos usando a aplicación Galicia Nomeada ou que propoñan correccións sobre os rexistrados previamente polo PTG.

A casuística dos traballos realizados durante a etapa do PTG en cada concello é moi complexa. Podemos atoparnos con concellos que teñen o traballo de campo rematado, pero cuxos topónimos non foron supervisados pola Comisión nin xeorreferenciados; ou que só nalgunhas parroquias se realizase algún destes dous procesos; ou que se xeolocalizasen a totalidade dos nomes pero ningún ou só unha parte fosen normativizados... e concellos con todos os procesos rematados. Pero tamén hai casos nos que o traballo de campo se fixo só nalgunhas parroquias, mais estas puideron ser xeorreferenciadas ou non, normativizadas ou non, expostas publicamente ou non...

Estados considerados

Para simplificar, procuramos sintetizar esta amplitude de casuísticas e variables en 5 estados que expoñemos a continuación.

Concellos nos que aínda non se recolleu ningún microtopónimo nin a través do PTG nin a través da plataforma colaborativa.

Neste grupo están aqueles municipios nos que se recolleu só unha parte do seu territorio. Existe a posibilidade de que a parte correspondente á información recollida polo PTG non estea aínda dispoñible para descarga ou visualización porque se atope actualmente en proceso de corrección e dixitalización. Os topónimos introducidos a través da aplicación colaborativa Galicia Nomeada estarán visibles no visor de topónimos e listos para descarga unha vez que sexan validados lingüisticamente polos especialistas.

Nesta situación atópanse os municipios con actuación do PTG nos que se finalizou o traballo de campo en todo o seu territorio, pero non pasaron polas seguintes fases (xeorreferenciación e Comisión), ou nos que se recolleron só algunhas parroquias, pero estas si están xeorreferenciadas e/ou supervisadas pola Comisión. Nalgúns deles pode haber actualmente  colaboradores que están achegando novos topónimos por medio da aplicación ou completando a información sobre os xa existentes.

Aquí figuran os concellos nos que se deu por finalizado o traballo de campo no PTG e cuxos topónimos foron xeorreferenciados ou supervisados pola Comisión na súa totalidade. Poden estar xeolocalizados e non supervisados ou ao contrario. O que os une é que teñen dúas fases rematadas (campo e xeorreferenciación ou Comisión). Iso non quita que nalgúns deles tamén haxa colaboradores completando información ou facendo suxestións sobre as formas recollidas no traballo de campo do PTG, así como sobre a súa localización, a través da plataforma Galicia Nomeada.

Inclúense neste grupo aqueles municipios nos que se finalizaron todas as fases de traballo do PTG: rematouse o traballo de campo; teñen xeorreferenciada a súa microtoponimia e, polo tanto, dispoñible para visualizar sobre fotografía aérea a través do “visor de topónimos”; e, ademais, está revisada e normativizada pola Comisión na súa totalidade. Por último, nalgúns casos, fíxose unha exposición pública no propio concello, de maneira que tamén dispoñen nas dependencias municipais dos mapas toponímicos correspondentes en formato papel.

Aínda así, tamén pode haber persoas colaborando a través da app para facer novas achegas, tanto novos topónimos como correccións sobre os rexistrados polo PTG, ou mesmo completando estes con información gráfica e audiovisual (fotos, audios e vídeos).