Catalogación toponímica do Concello de Laxe

Catalogación toponímica do Concello de Laxe
Ano
2010
Edición
Concello de Laxe
Autoría
Xosé Vidal Pérez

O autor estuda, neste traballo, a toponimia menor e maior do concello de Laxe. A clasificación dos nomes empregada realízase atendendo a dous criterios: ao estrato lingüístico ou a derivación etimolóxica das palabras (toponimia prelatina, latino-romance…) e, como segundo, ao criterio semántico ou coñecemento do seu significado (Orónimos, Hidrónimos, Fitónimos…).