Parroquias e toponimia

A Parroquia en Galicia
Ano
2009
Edición
Xunta de Galicia
Autoría
Gonzalo Navaza
Etiquetas

Os nomes das freguesías constitúen un excelente campo para o estudo da toponimia de Galicia. Gonzalo Navaza fai un estudo xeral da toponimia das parroquias de Galicia. O traballo iníciase co tratamento dos nomes parroquiais que presentan un haxiotopónimo, de forma exclusiva ou composta. Despois faise un percorrido pola orixe dos topónimos, dende a época prelatina, latina, xermánica e árabe. Tamén se mencionan os nomes que están relacionados co templo parroquial. Por último, analízanse as advocacións e haxiotopónimos parroquiais máis habituais.

 

Documentos