Deva

Cando preguntares polo río Deva, mellor seres concreto porque a pregunta pode ser respondida cunha outra: “…