Monforte

Monforte, o antigo Castro Dactonium dos xeógrafos clásicos, é un topónimo a primeira vista transparente, pero…
Quen foi o Lemos orixinario que deu nome a toda unha terra?