Lugares de Galicia

Se Galicia é o país dos mil ríos, ten que ser, necesariamente, o das mil pontes. Moitos lugares da nosa…
Que teñen que ver Begenz, en Austria, Briançon, en Francia, Berganzo, en Euskadi e Bragança, en Portugal? A…