Vigo

Vigo é un dos focos económicos do país, mais non só por cuestións pecuniarias as palabras Vigo e economía…
O barrio vigués de Coia é un claro exemplo do que aconteceu coa microtoponimia en contornos urbanos: o…