Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e codificación

Estudos de Onomástica Galega Microtoponimia
Ano
2016
Edición
Xesús Ferro Ruibal

Os nomes de lugar (habitados ou deshabitados) son patrimonio cultural inmaterial e así os considera a Lei. E, se a inusual densidade toponímica de Galicia é un trazo que distingue esta terra antiga no conxunto europeo, a densidade microtoponímica multiplica a excepcionalidade do noso tesouro, que quizais algún día mereza recoñecerse como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade.