Publicacións da RAG

Os nomes das rúas serven para orientarse nas vilas e cidades e tamén para organizar os territorios urbanos.…
A colección Terra Nomeada da Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica ten como obxectivo…
Con esta colección, a Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica pretenden recompilar e estudar…
Con esta colección, a Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica pretenden recompilar e estudar…
A colección Terra Nomeada da Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica ten como obxectivo…
Os nomes de lugar (habitados ou deshabitados) son patrimonio cultural inmaterial e así os considera a Lei. E…
Con este volume, da autoría da especialista Luz Méndez, a Real Academia Galega inaugurou a colección coa que…