A toponimia das comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas na documentación do Tombo de Toxos Outos

A toponimia das comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas na documentación do Tombo de Toxos Outos
Ano
2010
Edición
Tese de doutoramento
Autoría
Paulo Martínez Lema

O  propósito  central  do  traballo consiste  na  clasificación  e estudo  etimolóxico  dun  conxunto  de  topónimos  que  remiten  a  diversas  entidades xeográficas pertencentes ás actuais comarcas galegas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas  e  que  teñen  en  común  o  feito  de  apareceren  rexistrados  na  documentación  dun cartulario: o Tombo de Toxos Outos.