Brollón

A maior parte do léxico galego está formada por palabras que proceden do latín. Segundo a súa entrada na…