Moraña

Os topónimos monosilábicos en galego resultan ben enigmáticos para a maioría, se non se corresponden con…