Coia

O barrio vigués de Coia é un claro exemplo do que aconteceu coa microtoponimia en contornos urbanos: o…