Luz Méndez

O nome do concello pontevedrés de Agolada ten unha etimoloxía aceptada en Galicia desde que a expuxo Moralejo…
Sanxurdo é unha aldea da parroquia de Cristimil, no concello de Lalín, e un nome de lugar que non se repite…
Declarada Monumento Natural, a Fraga de Catasós é unha paisaxe única na nosa xeografía. Non acontece o mesmo…
Melide é un topónimo moi “doce”. Luz Méndez, académica correspondente e membro do Seminario de Onomástica da…
Malia non teren nada que ver desde o punto de vista fonético, Dozón debe o seu nome ao río Asneiro. Luz…