parrocha

Unha das dicotomías dialectolóxicas máis recoñecidas do país é aquela que divide a Galicia das parrochas da…