Foz

O río Masma e o río Ouro comparten nacemento, a Serra do Xistral, desembocadura, a Mariña, e unha curiosidade…