Melide

Melide é un topónimo moi “doce”. Luz Méndez, académica correspondente e membro do Seminario de Onomástica da…
Polas terras de Melide contan que antigamente houbo neste punto unha grande batalla. Mentres loitaban, un dos…