Toponimia do Val de Fragoso 3. Beade

Toponimia do Val de Fragoso 3. Beade
Ano
2014
Edición
Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo
Autoría
Lorena Carrasco e Gonzalo Navaza

Terceiro dos volumes da Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo dedicada á toponimia do concello vigués, neste caso da parroquia de Beade. Unha pequena parte dos topónimos analizados corresponden a núcleos consolidados desde hai centos de anos como barrios ou aldeas da parroquia. O resto do estudo trata os demais topónimos do territorio de Beade, que constitúen o que en ocasións se denomina microtoponimia ou toponimia menor.