Guía para unha intervención toponímica desde a escola

Guía para unha intervención toponímica desde a escola
Ano
2003
Edición
Instituto da Lingua Galega
Autoría
Xulia Marqués Valea

Toponimia  e  Escola  quere  converterse  nunha  guía  para  a  exploración  do contorno toponímico do alumnado. A presenza da Toponimia no curriculum escolar era ata o de agora ocasional,  ficando  cun  valor  tan  testemuñal  como  cativo  dentro  do  capítulo “Substrato  e  Superestrato”, sección de Léxico-Semántica, na área de Lingua. Toponimia e Escola pretende  mostrar  o  enorme  potencial  didáctico  que  ofrece o nome propio de lugar e salientar, ao tempo, a súa importancia como recurso ao servizo do proceso xeral de Normalización Lingüística.