Bibliografía esencial da toponimia galega

Bibliografía esencial da toponimia galega
Ano
2017
Edición
Universidade de Santiago de Compostela
Autoría
Ana Isabel Boullón Agrelo

Este traballo ofrece unha relación de estudos sobre a toponimia galega, cunha organización temática. Na bibliografía figuran os traballos de máis alcance ou os considerados de particular interese para a onomástica.

Boullón  Agrelo, Ana Isabel (ed.) (2017): Estudar toponimia. Aproximacións metodolóxicas e interpretativas. Anexo 75 de Verba. Anuario Galego de Filoloxía. Universidade de Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións.