Ana Isabel Boullón Agrelo

O eixo central de Estudos de Onomástica Galega VIII é a relación da onomástica coa literatura popular, que…
O presente traballo recolle os relatorios que se presentaron na VII edición da Xornada de Onomástica de…
O presente volume recolle os relatorios que un grupo selecto de investigadores de diversas universidades…
Co gallo de se celebrar en 2021 o Ano Santo Compostelán, a VI Xornada de Onomástica tivo como eixo os nomes…
Texto do discurso co que a profesora da Universidade de Santiago de Compostela e investigadora de referencia…
Este traballo ofrece unha relación de estudos sobre a toponimia galega, cunha organización temática. Na…