A toponimia en Galicia

A toponimia en Galicia
Ano
2005
Edición
Xunta de Galicia
Autoría
Proxecto Toponimia de Galicia

Trátase dun informe que, na súa primeira parte, repasa o labor da Comisión de Toponimia na elaboración do Nomenclátor de Galicia desde a orixe ata a súa publicación no ano 2003. Na segunda parte preséntanse a metodoloxía de traballo, os obxectivos e os resultados acadados polo Proxecto Toponimia de Galicia desde 2000, ano de comezo, ata 2005, ano de publicación do informe. Descríbense con detalle os procedementos utilizados para recoller, revisar e normativizar a toponimia e as distintas aplicacións que esta pode ter unha vez fixada nun soporte cartográfico.

Documentos