Publicacións do PTG

Colaboracións: Xosé Lois Vilar Pedreira, José Antonio Neira, Comisión de Toponimia, SITGA, Proxecto Toponimia…
Cartografía: SITGA (S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia) Estudo lingüístico e etimolóxico dos…
Cartografía: SITGA (S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia) Esta publicación céntrase en distintos…
Unha das actuacións consideradas no proxecto COASTATLANTIC, cofinanciado pola Iniciativa Comunitaria INTERREG…
Trátase dun informe que, na súa primeira parte, repasa o labor da Comisión de Toponimia na elaboración do …