Evaristo Domínguez

Evaristo Domínguez e Xosé María Lema (membro do Seminario de Onomástica da RAG) recollen neste libro o amplo…