Sabías que

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que en Carballedo cren que "agros coma os de Furco e nabeiras como as de Vales, non as teñen nin os frades"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que en Boqueixón cren que "cando o Pico sagro pon a touca, haberá auga moita ou pouca"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que no concello de Ares escóitase este dito: "En Ares non te pares, en Redes non te quedes e en Caamouco para pouco"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que polas terras da Ulloa dise "cando O Farelo pon a monteira, chove aínda que o ceo non queira"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que nas terras de Ourense dise "o que queira bo carneiro, que vaia por el a Amoeiro"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que en Alfoz circula o dito de que "se as penas de Oirán se volveran pan, A Frouseira manteiga e o río Ouro viño mouro, non había terra coma O Valadouro"?

Etimoloxías populares

Sabías que por Valdoviño conta a lenda que o mar entra con forza na terra ata o punto de fundar o lugar de Marnela (Mar Nela)?

Curiosidades

Sabías que ademais do talvez mellor futbolista da historia, A Maradona é un monte entre Barreiros e Ribadeo onde se descubríu recentemente un castro?

Toponimia e cantigueiro

Sabías que hai unha cantiga que di "Adeus Ponte Nafonso, non sei quen te acabará: trinta anos me levaches a flor da miña mocedá" que fala do dificultosa que foi a obra?

Curiosidades

Sabías que ademais da afamada Estaca de Bares hai tamén unhas Estacas en Ares?