Sabías que

Curiosidades

O topónimo máis frecuente en Galicia como nome de entidade de poboación é A Igrexa ou algunha das súas variantes A Eirexe, A Eirexa, Airexe, Airexa, A Grixa, Grixoa...? 

Curiosidades

Somos a rexión de Europa, se non do mundo, con maior densidade de topónimos por quilómetro cadrado? 

Curiosidades

el 42,8% de las unidades poblacionales de toda España está en Galicia?