Sabías que

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que nas terras de Ourense dise "o que queira bo carneiro, que vaia por el a Amoeiro"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que en Alfoz circula o dito de que "se as penas de Oirán se volveran pan, A Frouseira manteiga e o río Ouro viño mouro, non había terra coma O Valadouro"?

Etimoloxías populares

Sabías que por Valdoviño conta a lenda que o mar entra con forza na terra ata o punto de fundar o lugar de Marnela (Mar Nela)?

Curiosidades

Sabías que ademais do talvez mellor futbolista da historia, A Maradona é un monte entre Barreiros e Ribadeo onde se descubríu recentemente un castro?

Toponimia e cantigueiro

Sabías que hai unha cantiga que di "Adeus Ponte Nafonso, non sei quen te acabará: trinta anos me levaches a flor da miña mocedá" que fala do dificultosa que foi a obra?

Curiosidades

Sabías que ademais da afamada Estaca de Bares hai tamén unhas Estacas en Ares?

Curiosidades

Sabías que o nome da freguesía de Rozavales en Monforte pode ser unha retoponimización debida a Afonso IX?

Curiosidades

Sabías que os nomes do concello de Lalín e da freguesia arteixá de Larín proceden do mesmo antroponímico latino?

Etimoloxías populares

Sabías que unha lenda popular, recollida por Álvarez Blázquez en Os nomes da terra e por Jesús Fernández, atribúe a orixe do topónimo Chantada a unha frase dita polo diaño cando, canso de cargar ao lombo coa súa nai no medio dunha tormenta, exclamou "Síntoo moito, miña nai…

Curiosidades

Sabías que a orixe do topónimo Pantón, presente en Ferreira de Pantón, podería estar relacionado coa localidade francesa de Pantín?