Sabías que

Monte Gurugú

Sabías que o Gurugú é un monte de Marrocos que deixou moita pegada na nosa toponimia?

Curiosidades
O Ingüeiro e a Lagoa de Monte Louro

Sabías que o topónimo O Ingüeiro, que dá nome á corrente de auga que rompe puntualmente a lagoa de Louro, pode ser unha variante da voz "angüeiro", ‘pequena canle que polo medio de xuncais leva augas correntes ao mar’?

Curiosidades
Topónimo Papagaio

Sabías que o topónimo do barrio do Papagaio da Coruña pode ter orixe nun artefacto que se empregaba para practicar o tiro?

Curiosidades
Topónimo Cereixo

Sabías que o nome da parroquia de Cereixo, no concello de Vimianzo, non ten nada que ver coa árbore homónima?

Curiosidades
Topónimo Balaídos

Sabías que Balaídos, o nome do estadio do Real Club Celta de Vigo, é un fitotopónimo?

Curiosidades
Topónimo Verdugo

Sabías que o río Verdugo pode ter este nome pola cor verde das súas augas ou pola abundancia de vexetación na súa ribeira?

Curiosidades
Portugalete

Sabías que en Muros e en Carballedo podes ir a Portugalete sen entrares en Euskadi?

Curiosidades
A Fonsagrada

Sabías que Vilalba, Cospeito, Burela, Pastoriza e Riotorto son, ademais de cinco concellos lucenses, outros tantos lugares da Fonsagrada?

Curiosidades
Torre do Allo

Sabías que nin O Allo nin A Cebola son fitotopónimos?

Curiosidades
Vila de París

Sabías que podes visitar A Vila de París en Mondariz-Balneario?

Curiosidades