Sabías que

Baldomar Covelo
Etimoloxías populares

Sabías que o topónimo Baldomar, nome dunha parroquia do concello de Covelo, non ten nada que ver cun val nin co mar?

A Gudiña
Etimoloxías populares

Sabías que segundo o imaxinario popular, A Gudiña debe o seu nome á circunstancia de que a persoa que rexentaba unha pousada era “unha muller moi agudiña, tan lista era que dun pote de caldo sacaba 30 cuncas”?

Marnela
Etimoloxías populares

Sabías que por Valdoviño conta a lenda que o mar entra con forza na terra ata o punto de fundar o lugar de Marnela (Mar Nela)?

Chantada
Etimoloxías populares

Sabías que unha lenda popular atribúe a orixe do topónimo Chantada a unha frase dita polo diaño cando, canso de cargar ao lombo coa súa nai, exclamou "Síntoo moito, miña nai, pero aí quedas chantada"?

Mondoñedo
Etimoloxías populares

Sabías que considerar Mondoñedo un derivado de MONTE DUMIENSIS é unha etimoloxía popular?

Gondomar
Etimoloxías populares

Sabías que aínda circula a lenda entre os habitantes de Gondomar de que a vila estivo somerxida no "ghondo do mar"?

Canido
Etimoloxías populares

Sabías que nunca volveu a Canido ese "can ido" que fuxiu do dono e que, segundo a lenda popular, deu orixe ao nome de lugar?

Castro Caldelas
Etimoloxías populares

Sabías que segundo conta a etimoloxía popular houbo un home, de apelido Castro que se presentou ante o conde de Lemos para lle pedir a man da súa filla e que este, ao ter máis de unha, preguntoulle: "Castro, cal delas?"

Nigrán
Etimoloxías populares

Sabías que unha lenda popular di que en Nigrán houbo unhas colleitas tan ruíns que non quedou "Ni gran"?

Chamorro
Etimoloxías populares

Sabías que segundo a lenda popular, o Santuario de Chamorro debe o seu nome a que unha vez a virxe foi no auxilio dun mariñeiro que, estando en perigo no mar, berrou "Xa morro!"?