Sabías que

Etimoloxías populares

Sabías que unha lenda recollida por Jesús Fernández atribúe a orixe do topónimo Chantada a unha vez que o diaño, canso de cargar ao lombo súa nai no medio dunha tormenta, dixo "Síntoo moito, miña nai, pero aí quedas chantada"?

Etimoloxías populares

Sabías que considerar Mondoñedo un derivado de MONTE DUMIENSIS é unha etimoloxía popular?

Etimoloxías populares

Sabías que aínda circula a lenda entre os habitantes de Gondomar de que a vila estivo somerxida no "ghondo do mar"?

Etimoloxías populares

 Sabías que nunca volveu a Canido ese "can ido" que fuxiu do dono e que, segundo a lenda popular, deu orixe ao nome de lugar?

Etimoloxías populares

Sabías que segundo conta a etimoloxía popular houbo un home, de apelido Castro que se presentou ante o conde de Lemos para lle pedir a man da súa filla e que este, ao ter máis de unha, preguntoulle: "Castro, cal delas?"

Etimoloxías populares

Sabías que unha lenda popular di que en Nigrán houbo unhas colleitas tan ruíns que non quedou "Ni gran"?

Etimoloxías populares

Sabías que segundo a lenda popular, o Santuario de Chamorro debe o seu nome a que unha vez a virxe foi no auxilio dun mariñeiro que, estando en perigo no mar, berrou "Xa morro!"?

Etimoloxías populares

Sabías que Ourense ten pouco que ver co ouro?

Etimoloxías populares

Sabías que hai unha lenda que liga o topónimo Palas de Rei co nariz dun monarca?

Etimoloxías populares

Sabías que Compostela non é un campo de estrelas?