Sabías que

Curiosidades

Sabías que podes ir a Marrocos se estás en Cariño?

Etimoloxías populares

Sabías que considerar Mondoñedo un derivado de MONTE DUMIENSIS é unha etimoloxía popular?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que en Baiona din "Encargos sen diñeiro non pasan do Cabo Silleiro"?

Toponimia e cantigueiro

Sabías que hai unha cantiga que lembra os oficio do pasado en Buño e Noia e di "Ainda que somos de Buño / non somos todos oleiros. / Tamén en terras de Noia / non son todos Zapateiros"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que se "Brúa o mar de Muxía, auga para outro día"?

Toponimia e cantigueiro

  Sabías que "Redondela ten bos choquiños, / críanse na praia de Ostrás, / ten o maior patrón do mundo, / que se chama Xan Carallás"

Toponimia e cantigueiro

Sabías que "Se vas ao San Benitiño / non vaias ao de Paredes / que é moito máis milagreiro / San Benitiño de Lérez"?

Toponimia e cantigueiro

Sabías que hai unha copla en Rodeiro que di "Santa María de Río / moi boas campás ten, / debaixo delas está / quen me a min quería ben"?

Etimoloxías populares

Sabías que aínda circula a lenda entre os habitantes de Gondomar de que a vila estivo somerxida no "ghondo do mar"?

Etimoloxías populares

Sabías que nunca volveu a Canido ese "can ido" que fuxiu do dono e que, segundo a lenda popular, deu orixe ao nome de lugar?