Sabías que

Sabías que Santa Margarida (A Coruña) ten / unha fonte con dous canos, / con unha auga que lava / todos os males extraños?

Toponimia e cantigueiro

Sabías que os castiñeiros poden ser redondos?

Curiosidades

Sabías que a ría do Burgo, na Coruña, era afamada polas súas ostras? Pérez Ballesteros (1886) recolleu no seu cancioneiro unha cantiga que así o reflectía: Adiós as ostras d'o Burgo / e as ostras d'o Pasaxe. / A…

Toponimia e cantigueiro

Sabías que podes ir a Marrocos se estás en Cariño?

Curiosidades

Sabías que considerar Mondoñedo un derivado de MONTE DUMIENSIS é unha etimoloxía popular?

Etimoloxías populares

Sabías que en Baiona din "Encargos sen diñeiro non pasan do Cabo Silleiro"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que hai unha cantiga que lembra os oficio do pasado en Buño e Noia e di "Ainda que somos de Buño / non somos todos oleiros. / Tamén en terras de Noia / non son todos Zapateiros"?

Toponimia e cantigueiro

Sabías que se "Brúa o mar de Muxía, auga para outro día"?

Toponimia e fraseoloxía

  Sabías que "Redondela ten bos choquiños, / críanse na praia de Ostrás, / ten o maior patrón do mundo, / que se chama Xan Carallás"

Toponimia e cantigueiro

Sabías que "Se vas ao San Benitiño / non vaias ao de Paredes / que é moito máis milagreiro / San Benitiño de Lérez"?

Toponimia e cantigueiro