Sabías que

San Benitiño de Lérez

Sabías que "Se vas ao San Benitiño / non vaias ao de Paredes / que é moito máis milagreiro / San Benitiño de Lérez"?

Toponimia e cantigueiro
Santa María de Río

Sabías que hai unha copla en Rodeiro que di "Santa María de Río / moi boas campás ten, / debaixo delas está / quen me a min quería ben"?

Toponimia e cantigueiro
Gondomar

Sabías que aínda circula a lenda entre os habitantes de Gondomar de que a vila estivo somerxida no "ghondo do mar"?

Etimoloxías populares
Canido

Sabías que nunca volveu a Canido ese "can ido" que fuxiu do dono e que, segundo a lenda popular, deu orixe ao nome de lugar?

Etimoloxías populares
Monte Xalo

Sabías que "Cando choran as pedras do Xalo, ventan orballo"?

Toponimia e fraseoloxía
Corrubedo

Sabías que se "Ronca Corrubedo, mariñeiro ponte quedo".

Toponimia e fraseoloxía
Castro Caldelas

Sabías que segundo conta a etimoloxía popular houbo un home, de apelido Castro que se presentou ante o conde de Lemos para lle pedir a man da súa filla e que este, ao ter máis de unha, preguntoulle: "Castro, cal delas?"

Etimoloxías populares
Monte Louro

Sabías que "Cando o Monte Louro pon touca, chuvia moita ou pouca".

Toponimia e fraseoloxía
Marola

Sabías que "Quen pasou a Marola, pasou a mar toda"?

Toponimia e fraseoloxía
Nigrán

Sabías que unha lenda popular di que en Nigrán houbo unhas colleitas tan ruíns que non quedou "Ni gran"?

Etimoloxías populares