Sabías que

Monte Louro

Sabías que "Cando o Monte Louro pon touca, chuvia moita ou pouca".

Toponimia e fraseoloxía
Marola

Sabías que "Quen pasou a Marola, pasou a mar toda"?

Toponimia e fraseoloxía
Nigrán

Sabías que unha lenda popular di que en Nigrán houbo unhas colleitas tan ruíns que non quedou "Ni gran"?

Etimoloxías populares
Chamorro

Sabías que segundo a lenda popular, o Santuario de Chamorro debe o seu nome a que unha vez a virxe foi no auxilio dun mariñeiro que, estando en perigo no mar, berrou "Xa morro!"?

Etimoloxías populares
Ourense

Sabías que Ourense ten pouco que ver co ouro?

Etimoloxías populares
A Coruña

Sabías que "cando chove e vai lúa, o trasno anda pola Coruña"?

Toponimia e fraseoloxía
Palas de Rei

Sabías que hai unha lenda que liga o topónimo Palas de Rei co nariz dun monarca?

Etimoloxías populares
Horreos

Sabías que o significado orixinario do lugar de Hórreos, en Folgoso do Courel, pouco ten que ver coa construción popular e, en cambio, moito coa súa situación xeográfica?

Curiosidades
Meira

Sabías que o topónimo Meiraos, en Folgoso do Courel, reflicte a chegada de poboadores de Meira?

Curiosidades
San Martiño

Sabías que máis de 230 parroquias de Galicia teñen como advocación San Martiño?

Curiosidades