Toponimia do Val de Fragoso 5. Comesaña

Toponimia do Val de Fragoso 5. Comesaña
Ano
2018
Edición
Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo - Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo
Autoría
Anxo Rodríguez Lemos

Quinto dos volumes editado pola Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo en colaboración do Concello de Vigo sobre a toponimia das súas parroquias, neste caso da parroquia de Comesaña.  Esta parroquia experimentou no século pasado un proceso de conversión que fixo máis urbanas algunhas áreas fronte a outras aínda rurais, especialmente a partir da década dos setenta. Á perda de terras de labor contribuíu tamén, dende o ano 1957, a instalación da Zona Franca, que ocuparía terreos de Comesaña e da veciña Matamá.  A agricultura, sustento noutros tempos de boa parte das casas, viuse reducida radicalmente, o que levou ao esquecemento dos nomes ou converteunos en dato non esencial da vida cotiá.