Baiona

Malia estaren situadas a centos de quilómetros de distancia, a localidade galega de Baiona está intimamente…