Perros

A homografía é un fenómeno lingüístico polo cal dúas palabras que proceden de étimos distintos conflúen na…