"E ti, de que Láncara es?"

Con esta expresión, “E ti, de que Láncara es?” os naturais deste concello lucense preguntan alguén pola súa orixe nun dos municipios con máis parroquias do país, 26. Mais tamén a expresión podería servir para preguntarmos pola orixe deste topónimo, aínda sen resolver.