Lugo

Os topónimos monosilábicos en galego resultan ben enigmáticos para a maioría, se non se corresponden con…
Quen foi o Lemos orixinario que deu nome a toda unha terra?
Como ben di o académico Xesús Ferro Ruibal, canto máis se matina na orixe dunha palabra, máis dúbidas temos…
Viveiro é un deses topónimos que poderiamos considerar transparentes... Ou non?
Rábade ten dúas características que o fan salientar na nosa xeografía. A primeira é o seu tamaño: cos seus…
O Boletín do Museo Provincial de Lugo recolle no seu número X a lenda máis estendida sobre a orixe do…
“De sinople un cervo de ouro, vilenado de goles; xefe de azur cunha estrela de ouro flanqueada de dúas…
O Eo é un dos ríos máis relevantes do país, non só por figurar entre os máis longos senón polo simbolismo de…
Galicia hoxe conta con 313 concellos, mais poderían ser 314 se Cedofeita mantivese a independencia de Ribadeo…
Noutro artigo vimos a importancia que tivo o río Masma na conformación da vila de Foz e agora cruzamos a súa…