Concellos

Nesta ocasión, Antón Santamarina explícanos a orixe do topónimo Triacastela, nome do segundo concello galego…
Luz Méndez Fernández, académica correspondente do Seminario de Onomástica da RAG e lingüista da CRTVG,…
Xosé María Lema Suárez, coautor do libro Zas polo miúdo, fálanos nesta ocasión das hipóteses sobre a orixe do…
Antón Santamarina, director do Seminario de Onomástica da RAG, iranos falando en varias entregas da orixe e…
Nesta ocasión, Antón Palacio explícanos a orixe e significado do nome doutro concello da Terra de Lemos, O…
Neste vídeo, Vicente Feijoo explica os motivos que levaron aos membros do Seminario de Onomástica a repoñer o…
Nesta nova entrega da serie O Seminario de Onomástica responde, Gonzalo Navaza explícanos a orixe do topónimo…
Gonzalo Navaza, profesor da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, escritor e membro do…
Vicente Feijoo, coordinador de Galicia Nomeada e membro do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega,…
Antón Palacio, profesor da Universidade de Vigo e membro do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega,…