Sabia que

Sabia que os marinheiros da ria de Ares dizem que “Cando A Laxe da Boca da Ría vexas espumar, non saias a faenar” ou “Cando A Laxe da Boca da Ría vexas romper, traballos na casa toca facer”?

Sabía que, como diz a cantiga, A aldea da Agrela é moi divertida, ten a estrada na entrada, e A Estación na saída?

Sabía que "O cura de Corme é xastre, o de Malpica é mariñeiro, o de Pazos, labrador, e o de Cesullas, gaiteiro"? 

Sabia que "O lugar de Cerdedelo ten cadro "saideiros": Trasceleiro, O Eiró, Carricovo e o Outeiro"?

Sabia que Vilalba, Cospeito, Burela, Pastoriza e Riotorto são cinco lugares da Fonsagrada e também cinco municípios de Lugo?