Sabías que

Mapa de topónimos por concello

Sabías que somos a rexión de Europa, se non do mundo, con maior densidade de topónimos por quilómetro cadrado?

Curiosidades
Unidades de poboación

Sabías que o 42,8% das unidades poblacionais de toda España está en Galicia?

Curiosidades