Sabías que

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "Cando choran as pedras do Xalo, ventan orballo"?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que se "Ronca Corrubedo, mariñeiro ponte quedo".

Etimoloxías populares

Sabías que segundo conta a etimoloxía popular houbo un home, de apelido Castro que se presentou ante o conde de Lemos para lle pedir a man da súa filla e que este, ao ter máis de unha, preguntoulle: "Castro, cal delas?"

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "Cando o Monte Louro pon touca, chuvia moita ou pouca".

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "Quen pasou a Marola, pasou a mar toda"?

Etimoloxías populares

Sabías que unha lenda popular di que en Nigrán houbo unhas colleitas tan ruíns que non quedou "Ni gran"?

Etimoloxías populares

Sabías que segundo a lenda popular, o Santuario de Chamorro debe o seu nome a que unha vez a virxe foi no auxilio dun mariñeiro que, estando en perigo no mar, berrou "Xa morro!"?

Etimoloxías populares

Sabías que Ourense ten pouco que ver co ouro?

Toponimia e fraseoloxía

Sabías que "cando chove e vai lúa, o trasno anda pola Coruña"?

Etimoloxías populares

Sabías que hai unha lenda que liga o topónimo Palas de Rei co nariz dun monarca?