Rodeiro

Unha das dicotomías dialectolóxicas máis recoñecidas do país é aquela que divide a Galicia das parrochas da…
Xoán Carlos García Porral é un dos cabaleiros gardiáns da memoria colectiva dos dezaos. É natural da…