Antón Palacio

Eiré é un topónimo único en Galicia, pois só existe en todo o Nomenclátor de Galicia unha parroquia así…
No artigo “Malos, Perros e Cas, topónimos interditos”, o académico correspondente e membro do Seminario de…
É moi común que os topónimos que en principio son motivados deixan de selo ao se perder a relación coa…
Monforte, o antigo Castro Dactonium dos xeógrafos clásicos, é un topónimo a primeira vista transparente, pero…
A orixe do topónimo do concello lucense de Sober segue a ser unha incógnita. Antón Palacio, membro do…
Chantada pode semellar un topónimo transparente; porén, resulta aínda hoxe unha incógnita cal foi a cousa “…
Nesta ocasión, Antón Palacio explícanos a orixe e significado do nome doutro concello da Terra de Lemos, O…
Antón Palacio, profesor da Universidade de Vigo e membro do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega,…