Ourense

Un incremento progresivo da actividade sísmica na illa de La Palma desde comezos de setembro de 2021 acabou…
Se hai un topónimo que destaca pola súa sonoridade ese é Xurenzás, que dá nome a unha parroquia do Concello…
Se existe controversia arredor da orixe áurea do topónimo Ourense, ese mesmo metal precioso pode estar detrás…
Se analizamos o topónimo Ourense, é doado ver o sufixo adxectival latino -ensis que no galego actual deixou…