Ourense: máis alá do ouro

Se analizamos o topónimo Ourense, é doado ver o sufixo adxectival latino -ensis que no galego actual deixou as formas -ense ou -es, moi rendibles para indicar a procedencia ou a pertenza a un lugar. Porén, moito máis difícil é precisar que significaba a primeira das partes, isto é, ese Auria que as investigacións concordaron en apuntar como primeiro elemento do topónimo.

Este vídeo intenta deitar luz sobre a orixe do topónimo Ourense.