A primeira iniciativa institucional para a recolleita da microtoponimia galega: o Proxecto Toponimia de Galicia (PTG)