Espazos

Se Galicia é o país dos mil ríos, ten que ser, necesariamente, o das mil pontes. Moitos lugares da nosa…
Na ponte romana de Chaves sobre o río Támega existe unha columna conmemorativa que contén unha relación de…
Para expresar que, cando nun traballo colectivo, a repartición non é equitativa co esforzo ou co mérito…
O Miño é tan vizoso que ata ten dúas fontes: a auténtica é no Pedregal de Irimia, na serra de Meira; a…
Cando preguntares polo río Deva, mellor seres concreto porque a pregunta pode ser respondida cunha outra: “…
É o Tambre un río escuro? Ou caracterízase por ter ribeiras con vexetación miúda? Ou simplemente o seu nome…
Ribadeo, Ribadumia, Ribadeume ou Ribadulla non só comparten ser topónimos formados por un primeiro elemento,…
A hidronimia é a rama da toponimia que se dedica ao estudo dos nomes das masas de auga. Aplícase normalmente…
As pedras, se un sabe escoitalas, falan. Cóntanos lendas, historias e centos e centos de motivacións polas…
As pedras, se un sabe escoitarlas, falan. Cóntanos lendas, historias e centos e centos de motivacións polas…