Espazos

Que erga a man a galega ou o galego que non comeu nunca unha comida con allada! Xa sexan os modestos grelos…
Na ponte romana de Chaves sobre o río Támega existe unha columna conmemorativa que contén unha relación de…
Cando preguntares polo río Deva, mellor seres concreto porque a pregunta pode ser respondida cunha outra: “…
Lugares, aldeas, parroquias, concellos, comarcas e mesmo provincias… Hai moitos topónimos que teñen a…
O Eo é un dos ríos máis relevantes do país, non só por figurar entre os máis longos senón polo simbolismo de…
É o Tambre un río escuro? Ou caracterízase por ter ribeiras con vexetación miúda? Ou simplemente o seu nome…
A hidronimia é a rama da toponimia que se dedica ao estudo dos nomes das masas de auga. Aplícase normalmente…
A hidronimia é a rama da toponimia que se dedica ao estudo dos nomes das masas de auga. Aplícase normalmente…
As pedras, se un sabe escoitalas, falan. Cóntanos lendas, historias e centos e centos de motivacións polas…
As pedras, se un sabe escoitalas, falan. Cóntanos lendas, historias e centos e centos de motivacións polas…