Sabías que

Dolmen de Cabaleiros

Sabía que há uma cantiga que faz referência à orografía da freguesia de Cabaleiros (Tordoia) e que diz "Ai, Cabaleiros, Cabaleiros, Cabaleiros terra chan-e, todos os mellores mozos / para Cabaleiros van-e?"

Toponímia e cancioneiro
Corme

Sabía que "O cura de Corme é xastre, o de Malpica é mariñeiro, o de Pazos, labrador, e o de Cesullas, gaiteiro"? 

Toponímia e cancioneiro
Cerdedelo, Laza

Sabia que "O lugar de Cerdedelo ten cadro "saideiros": Trasceleiro, O Eiró,…

Toponímia e cancioneiro
Fontemourente

Sabia que em Mazaricos ainda se canta que "Vilariño está nun alto e Fontemourente na costa"?

Toponímia e cancioneiro
A Carrasqueira

Sabia que nas Neves (Pontevedra) se diz que "San Nomedio está no Coto, Ascensión na Carrasqueira, San Vicente está no Coto,…

Toponímia e cancioneiro
A Pena de Anamán

Sabia que existe uma cantiga recolhida na Baixa Limia que menciona A Pena de Anamán (localizada no concelho de Melgaço) que diz o seguinte: "os pobres non o ten, os ricos non o dan, quen queira sentar plaza saia á Pedra de Anamán con dous duros diarios e un trabuco na man".

Toponímia e cancioneiro
Santa María de Río

Sabia que há uns versos em Rodeiro que dizem "Santa María de Río / moi boas campás ten, / debaixo delas está / quen me a min quería ben"?

Toponímia e cancioneiro
San Benitiño de Lérez

Sabia que "Se vas ao San Benitiño / non vaias ao de Paredes / que é moito máis milagreiro / San Benitiño de Lérez"?

Toponímia e cancioneiro
Xan Carallás

Sabia que "Redondela ten bos choquiños, / críanse na praia de Ostrás, / ten o maior patrón do mundo, / que se chama Xan Carallás"

Toponímia e cancioneiro
Buño

Sabia que há uma cantiga que nos lembra os ofícios do passado em Buño e Noia e diz "Ainda que somos de Buño / non somos todos oleiros. / Tamén en terras de Noia / non son todos Zapateiros"?

Toponímia e cancioneiro